Objednajte sa na vyšetrenie
Domov Cenník služieb

Cenník služieb

Pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich v systéme verejného poistenia poskytujeme zdravotnú starostlivosť v zmluvne dojednanom rozsahu bezplatne. Vzhľadom na to, že si dávame na diagnostike výnimočne záležať a máme k dispozícii kompletné diagnostické vybavenie na najvyššej svetovej úrovni a neustále investujeme do nových precíznych vyšetrovacích metód, vieme našich pacientov aj cielene liečiť. Nadštandardné služby, účtujeme ich podľa nasledujúceho Cenníka.

IMUNOVITAL MALÝ - poplatok pri pravidelných kontrolách za nadštandardné služby – 1 kontrola / rok (a pri ťažkostiach)
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov.
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát.

Cena IMUNOVITALMALÝ

 • 60,- € / rok
IMUNOVITAL STREDNÝ - poplatok pri prvej konzultácii a vyhodnotení laboratórnych výsledkov - za nadštandardné služby 
 • Prvá konzultácia
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta
 • kompletné laboratórne vyšetrenia neplatené zdravotnou poisťovňou
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát.

Cena IMUNOVITAL stredný

 • 110,- € / rok
IMUNOVITAL EXTRA - poplatok pri pravidelných kontrolách za nadštandardné služby - viac ako 3-4x(rok)
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov.
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát
 • Parkovanie v areáli pri Centre ImunoVital
 • Zľava 20% počas celého roka na biorezonanciu, oxygenoterapiu, infúznu liečbu vitamínom C a ostatné nadštandardné  postupy.

Cena IMUNOVITAL EXTRA

 • 16,- € pre dospelých/mesiac = 192,- €/rok )
 • 12,- € pre deti do 6 rokov/mesiac =144,- €/rok ).

 

IMUNOVITAL EXTRA IMUNODEFICIT- poplatok pri pravidelných kontrolách za nadštandardné služby - viac ako 12 x (rok)
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Podávanie imunomodulačnej liečby pacientom šitá na mieru – podávanie imunoglobulínov, injekčná liečba.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov.
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát
 • Parkovanie v areáli pri Centre ImunoVital
 • Zľava 20% počas celého roka na biorezonanciu, oxygenoterapiu, infúznu liečbu vitamínom C a ostatné nadštandardné postupy.

Cena IMUNOVITAL EXTRA IMUNODEFICIT

 • 250,- € / rok.
CENNÍK VYŠETRENÍ PRE SAMOPLATCOV bez poistenia zdravotnou poisťovňou
 • podrobná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie 50,- €
 • jednorázová kontrola 30,- €
 • kožné testy 25,- €
 • náplasťové kožné testy TRUE – 24 alergénov             35,- €
 • Spirometria – základné funkčné vyšetrenie pľúc           25,- €
 • NIOX – metóda diagnostiky alergického zápalu pri astme                                          25,- €
 • laboratórne vyšetrenia – materiál (+ faktúra z laboratória)                 10,- €
 • bronchomotorické testy 30,- €
 • rhinolight – 1 sedenie     5,- €
 • biolampa               5,- €
 • CRP                       10,- €
 • Intramuskulárna injekcia 10,- €
 • Subkutánna injekcia 10,- €
 • Intravenózna injekcia 15,- €
 • Infúzna liečba             20,- €
 • Ambulantná infúzna liečba – 5 infúzii 85,- €

 

 

Lieky neplatené poisťovňou

 • Calcium gluconicum 10% – 1 ampulka 5,- €
 • Acidum ascorbicum 500 mg/5 m 5,- €
 • Magnesium sulfuricum 10% 5,- €
 • Vysokodávkový VITAMIN C-7,5 G  v infúzii      50,- €
 • Imunoglobulín 160 g/lsol inj 5 ml – 45,- €
BIOREZONANCIA
 • vyšetrenie a diagnostika 70,- €
 • terapeutické sedenie 35,- €
INFÚZNA LIEČBA vysokými dávkami VITAMÍNU C
 • Aplikácia vysokodávkového   VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  v infúzii + oxygenoterapia 50,- €
 • 5 dávok VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  + oxygenoterapia   220,- €  (podané do 4-6 mesiacov)
 • 10 dávok VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  + oxygenoterapia   410,- € (podané do 4-6 mesiacov)

 

OXYGENOTERAPIA
 • aplikácie 95% kyslíka pomocou nosovej kanyly                10,- €
DIETOLÓGIA
 • JEDÁLNIČEK
  jedálniček na mieru s výberom jedál aj s receptami zohľadňujúcimi vaše potravinové obmedzenia        35,- €
 • KONZULTÁCIA úvodná – výživový špecialista    45,- €
 • KONZULTÁCIA kontrolná – výživový špecialista 30,- €
 • KOMPONENTOVÁ DIAGNOSTIKA – ISAC
  112 natívnych a rekombinantných komponentov z viac ako 50 alergénových zdrojov  250,- €
 • TEST NA CELIAKIU
  IgA, IgG gliadín, endomyziálne protilátky, IgA, IgG transglutamináza – výsledok zasielaný elektronicky 50,- €
 • TEST NA HISTAMÍNOVÚ INTOLERANCIU
  -množstvo a funkcia diamínoxidázy + výsledok zasielaný elektronicky 50,- €
 • TEST NA LAKTÓZOVÚ INTOLERANCIU – výdychový test – Gastrolyzer  25,- €
 • TEST NA FRUKTÓZOVÚ INTOLERANCIU – výdychový test – Gastrolyzer 25,- €
 • TEST SIBO
  • výdychový test – Gastrolyzer 30,- €
  • pri pozitivite konzultácia s lekárom              20,- €
 • TEST NA POTRAVINOVÚ INTOLERANCIU
 • Ridascreen® – špecifické IgG testy
  • Platničky na 90 potravín
   • A8121 – bežné potraviny              250,- €
   • A8221 – alternatívne potraviny 250.- €
   • A8321 – vzácne a zriedkavé potraviny a koreniny 250.- €
   • Platničky na 180 potravín – 2x podľa výberu              400.- €
   • Platničky na 270 potravín – 3x podľa výberu              600.- €
 • KOMPLEXNÝ BALÍČEK  na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti pri tráviacich ťažkostiach  550,- €
 • ANALÝZA TEL. ZLOŽENIA PRÍSTROJOM SECA mb515        30,- €
REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA – na vlastnú žiadosť pacienta
 • Prvá konzultácia 50,- €
 • Vyhodnotenie laboratórnych vyšetrení a návrh liečby 30,- €
 • Zhodnotenie výsledkov elektronicky 20,- €
 • Laboratórne vyšetrenia nepreplácané poisťovňou
  • Intracelulárne cytokíny 60,- €
  • Vyšetrenie hormónov a protilátok proti štítnej žľaze 50,- €
 • Podanie infúzie intralipidov (nepreplácané poisťovňou)  30,- €
 • Podávanie injekcií počas pol roka 50,- €
Telovýchovná ambulancia
 • Preventívna prehliadka detí – ergometria – od 8-15 rokov 50,- €
 • Preventívna prehliadka detí – spiroergometria – od 8-15 rokov 85,- €
 • Preventívna prehliadka – registrovaných športovcov – ergometria 85,- €
 • Preventívna prehliadka – rekreačných športovcov – ergometria 100,- €
 • Preventívna prehliadka registrovaných športovcov – spiroergometria 100,- €
 • Preventívna prehliadka – rekreačných športovcov – spiroergometria 125,- €
 • Laktátová krivka po záťaži  40,- €