Online objednávka
Domov Cenník služieb

Cenník služieb

Pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich v systéme verejného poistenia poskytujeme zdravotnú starostlivosť v zmluvne dojednanom rozsahu bezplatne. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naše centrum poskytuje v záujme presnej a kvalitnej diagnostiky v súlade s najmodernejšími poznatkami lekárskej vedy zdravotnú starostlivosť aj v rozsahu, v ktorom nie je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia. Nadštandardné služby účtujeme podľa nasledujúceho Cenníka.

IMUNOVITAL MALÝ-poplatok pri pravidelných kontrolách - 1-2 kontroly / rok – pre dlhodobých pacientov.

o Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
o Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta .
o Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
o Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
o Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
o Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
80,- € / rok

IMUNOVITAL STREDNÝ-poplatok pri pravidelných kontrolách - 3-4 kontroly / rok-pre dlhodobých pacientov.

o Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze
o Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
o Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
o Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
o Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
o Zľava 20% počas celého roka na liečebné postupy neplatené zdravotnou poisťovňou.
• 110,- € / rok

IMUNOVITAL EXTRA - poplatok pri pravidelných kontrolách - 5-6 kontrol / rok-pre dlhodobých pacientov.

o Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
o Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
o Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
o Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
o Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
o Zľava 20% počas celého roka na liečebné postupy neplatené zdravotnou poisťovňou.
Dospelí – 200,-€/rok
• Deti do 6 rokov – 150,-€/rok

IMUNOVITAL EXTRA IMUNODEFICIT- poplatok pri pravidelných kontrolách – 7 a viac kontrol / rok-pre dlhodobých pacientov.

o Vyšetrenie pacienta, napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta pri stanovenej diagnóze.
o Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
o Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
o Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
o Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
o Zľava 20% počas celého roka na liečebné postupy neplatené zdravotnou poisťovňou.
• 250,- € / rok

CENNÍK VÝKONOV PRE SAMOPLATCOV bez poistenia zdravotnou poisťovňou

 Podrobná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie – 50.- €
 Kožné testy – 40.- €
 Náplasťové kožné testy TRUE – 24 alergénov – 50.- €
 Spirometria – základné funkčné vyšetrenie pľúc +antibakter.filter – 25.- €
 NIOX – metóda diagnostiky alergického zápalu pri astme – 30.- €
 Laboratórne vyšetrenia – materiál (+ faktúra z laboratória) – 10.- €
 Inhalácia kyselinou hyalúronovou – 20.- €
 Bronchomotorické testy – 40.- €
 Rhinolight – 1 sedenie – 10.- €
 Biolampa – 10.- €
 CRP – 10.- €
 Intramuskulárna injekcia – 10.- €
 Subkutánna injekcia – 10.- €
 Intravenózna injekcia – 20.- €
 Infúzna liečba – 30.- €
 Ambulantná infúzna liečba– 5 infúzii – 100,- €

 Príplatok za zvýšené hygienické opatrenia-10.- €

INFÚZNA LIEČBA vysokými dávkami VITAMÍNU C

o Aplikácia – vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml+ oxygenoterapia – 50.- €
o 5 dávok – vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml+ oxygenoterapia – 200.- €
o 10 dávok- vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml+ oxygenoterapia – 400.- €

OXYGENOTERAPIA

o 95% kyslíka pomocou nosovej kanyly – 30minút – 15.- €

DIETOLÓGIA na žiadosť pacienta bez odporučenia lekárom špecialistom

o KOMPONENTOVÁ DIAGNOSTIKA – ISAC – 112 natívnych a rekombinantných komponentov z viac ako 50 alergénových zdrojov – samoplatci – 400.- €
o TEST NA CELIAKIU
 IgA, IgG gliadín, endomyziálne protilátky, IgA, IgG transglutamináza – výsledok zasielaný elektronicky – 50.- €
o TEST NA HISTAMÍNOVÚ INTOLERANCIU
 Množstvo a funkcia diamínoxidázy výsledok zasielaný elektronicky – 50.- €
o TEST NA LAKTÓZOVÚ INTOLERANCIU
 Výdychový test – Gastrolyzer – 25.- €
o TEST NA FRUKTÓZOVÚ INTOLERANCIU
 Výdychový test – Gastrolyzer – 25.- €
o TEST SIBO – bakteriáne prerastanie čreva
 Výdychový test – Gastrolyzer – 30- €
o PEP test – neinvazívne sledovanie gastroez. refluxovej choroby-1 skúmavka – 50.- €
o TEST NA POTRAVINOVÚ INTOLERANCIU
Ridascreen® – špecifické IgG testy
 Platničky na 90 potravín + jedálniček
• A8121 – bežné potraviny – 250.- €
• A8221 – alternatívne potraviny – 250.- €
• A8321 – vzácne a zriedkavé potraviny a koreniny – 250.- €
• Platničky na 180 potravín – 2x podľa výberu – 400.- €
• Platničky na 270 potravín – 3x podľa výberu – 600.- €
o KOMPLEXNÝ BALÍČEK na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti
pri tráviacich ťažkostiach – 550.- €

• REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA – na vlastnú žiadosť pacienta

o Konzultácia ohľadne porúch reprodukcie – 50.- €
o Návrh terapeutického postupu pri poruchách reprodukcie – osobne – 30.- €
o Návrh terapeutického postupu pri poruchách reprodukcie – elektronicky – 25.- €
o Pravidelná liečba –napriek porušeniu periodicity kontrol pacienta
pri stanovenej diagnóze – štvrťrok – 50.- €
o Laboratórne vyšetrenia nepreplácané poisťovňou
 Embryotoxické cytokíny – 60.- €
 Vyšetrenie hormónov a protilátok proti štítnej žľaze – 50.- €
o Podanie infúzie intralipidov (nepreplácané poisťovňou) – 40.- €

TELOVÝCHOVNÁ AMBULANCIA – pri hromadnej objednávke nad 10 športovcov je 10% zľava.

o Preventívna prehliadka detí-ergometria-od 8-15 rokov – 60,- €
o Preventívna prehliadka detí-spiroergometria-od 8-15 rokov – 85,- €
o Preventívna prehliadka-registrovaných športovcov-ergometria – dospelí – 85,- €
o Preventívna prehliadka registrov. športovcov – spiroergometria-dospelí – 100,- €
o Preventívna prehliadka – rekreačných športovcov – ergometria – dospelí – 100,- €
o Preventívna prehliadka – rekreačných športovcov-spiroergometria-dospelí – 125,- €
o Analýza tel. zloženia prístrojom SECA mb515 – 30.- €
o Laktátová krivka – 40.- €
o Meranie sily inspiračného svalstva – 25,.- €
o Power breathe – 1 kus – 60,- €