Objednajte sa na vyšetrenie
Domov Cenník služieb

Cenník služieb

Pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich v systéme verejného poistenia poskytujeme zdravotnú starostlivosť v zmluvne dojednanom rozsahu bezplatne. Vzhľadom na to, že si dávame na diagnostike výnimočne záležať a máme k dispozícii kompletné diagnostické vybavenie na najvyššej svetovej úrovni a neustále investujeme do nových precíznych vyšetrovacích metód, vieme našich pacientov cielene vyšetriť a následne liečiť podľa individuálnych ťažkostí. Nadštandardné služby, účtujeme ich podľa nasledujúceho Cenníka.

IMUNOVITAL MALÝ - poplatok pri pravidelných kontrolách za nadštandardné služby – 1 kontrola / rok (a pri ťažkostiach)
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov.
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát.

Cena IMUNOVITALMALÝ

 • 80,- € / rok
IMUNOVITAL STREDNÝ - poplatok pri prvej konzultácii a vyhodnotení laboratórnych výsledkov - za nadštandardné služby 
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta
 • kompletné laboratórne vyšetrenia neplatené zdravotnou poisťovňou
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát.

Cena IMUNOVITAL stredný

 • 110,- € / rok
IMUNOVITAL EXTRA - poplatok pri pravidelných kontrolách za nadštandardné služby - viac ako 3-4x(rok)
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov.
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát
 • Parkovanie v areáli pri Centre ImunoVital
 • Zľava 20% počas celého roka na biorezonanciu, oxygenoterapiu, infúznu liečbu vitamínom C a ostatné nadštandardné  postupy.

Cena IMUNOVITAL EXTRA

 • 200,- €/rok 
 • 150,- €/rok 

 

IMUNOVITAL EXTRA IMUNODEFICIT- poplatok pri pravidelných kontrolách za nadštandardné služby - viac ako 12 x (rok)
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Podávanie imunomodulačnej liečby pacientom šitá na mieru – podávanie imunoglobulínov, injekčná liečba.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov.
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát
 • Parkovanie v areáli pri Centre ImunoVital
 • Zľava 20% počas celého roka na biorezonanciu, oxygenoterapiu, infúznu liečbu vitamínom C a ostatné nadštandardné postupy.

Cena IMUNOVITAL EXTRA IMUNODEFICIT

 • 250,- € / rok.
CENNÍK VYŠETRENÍ PRE SAMOPLATCOV bez poistenia zdravotnou poisťovňou
 • podrobná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie 50,- €
 • jednorázová kontrola 30,- €
 • kožné testy  40,- €
 • náplasťové kožné testy TRUE – 24 alergénov             50,- €
 • Spirometria – základné funkčné vyšetrenie pľúc           40,- €
 • NIOX – metóda diagnostiky alergického zápalu pri astme  40,- €
 • MERANIE sily inspiračného svalstva  40,00.- €
 • Power breathe – 1 kus 60,0- €
 • Laboratórne vyšetrenia – materiál (+ faktúra z laboratória)    10,- €
 • Inhalácia kyselinou hyalúronovou 20.- € 
 • Bronchomotorické testy    40.- €
 • Rhinolight – 1 sedenie      10.- €
 • Biolampa                           10.- €
 • CRP                                   10.- € 
 • Intramuskulárna injekcia   10.- € 
 • Subkutánna injekcia          10.- € 
 • Intravenózna injekcia        20.- € 
 • Infúzna liečba                    30.- € 
 • Ambulantná infúzna liečba – 5 infúzii  100,- €  

Lieky neplatené poisťovňou

 • Calcium gluconicum 10% – 1 ampulka 10,- €
 • Acidum ascorbicum 500 mg/5 m 10,- €
 • Magnesium sulfuricum 10% 10,- €
 • Vysokodávkový VITAMIN C-7,5 G  v infúzii      50,- €
 • Imunoglobulín 160 g/lsol inj 5 ml – 45,- €
INFÚZNA LIEČBA vysokými dávkami VITAMÍNU C
  • Aplikácia – vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml+ oxygenoterapia –   50.- €
  • 5 dávok – vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml+ oxygenoterapia (podaná do pol roka od kúpy)      200.- €
  • 10 dávok- vitamínu C-Injektopas 7,5 g sol inf 1×50 ml+ oxygenoterapia (podaná do pol roka od kúpy)     400.- €

   

OXYGENOTERAPIA
 • 95% kyslíka pomocou nosovej kanyly –  30minút        10.- €
DIETOLÓGIA
  • KOMPONENTOVÁ DIAGNOSTIKA – ISAC – 112 natívnych a rekombinantných komponentov z viac ako 50 alergénových zdrojov – samoplatci   400.- €
  • TEST NA CELIAKIU
   • IgA, IgG gliadín, endomyziálne protilátky, IgA, IgG transglutamináza – výsledok zasielaný elektronicky  50.- €
  • TEST NA HISTAMÍNOVÚ INTOLERANCIU
   • Množstvo a funkcia diamínoxidázy výsledok zasielaný elektronicky      50.- €
  • TEST NA LAKTÓZOVÚ INTOLERANCIU
   • Výdychový test – Gastrolyzer    25.- €
  • TEST NA FRUKTÓZOVÚ INTOLERANCIU
   • Výdychový test – Gastrolyzer 25.- €
  • TEST SIBO – bakteriáne prerastanie čreva 
   • Výdychový test – Gastrolyzer   30- €
  • PEP test – neinvazívne sledovanie gastroezofageálnejrefluxovej choroby-1 skúmavka  50.- €
  • TEST NA POTRAVINOVÚ INTOLERANCIU

  Ridascreen® – špecifické IgG testy

  • Platničky na 90 potravín
   • A8121 – bežné potraviny 250.-  €
   • A8221 – alternatívne potraviny  250.-  €
   • A8321 – vzácne a zriedkavé potraviny a koreniny    250.- €
   • Platničky na 180 potravín – 2x podľa výberu 400.- €
   • Platničky na 270 potravín – 3x podľa výberu  600.-€
  • KOMPLEXNÝ BALÍČEK  na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti pri tráviacich ťažkostiach     550.-  €
REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA – na vlastnú žiadosť pacienta
 • Prvá konzultácia 50,- €
 • Vyhodnotenie laboratórnych vyšetrení a návrh liečby 30,- €
 • Zhodnotenie výsledkov elektronicky 20,- €
 • Laboratórne vyšetrenia nepreplácané poisťovňou
  • Intracelulárne cytokíny 60,- €
  • Vyšetrenie hormónov a protilátok proti štítnej žľaze 50,- €
 • Podanie infúzie intralipidov (nepreplácané poisťovňou)  40,- €
 • Podávanie injekcií počas 2-6 MESIACOV – 50,-€
Telovýchovná ambulancia

pri hromadnej objednávke nad 10 športovcov je 10% zľava

 • Preventívna prehliadka detí-ergometria-od 8-15 rokov    60,- €
 • Preventívna prehliadka detí-spiroergometria-od 8-15 rokov  85,- €
 • Preventívna prehliadka-registrovaných športovcov-ergometria – dospelí 85,- €
 • Preventívna prehliadka registrov. športovcov – spiroergometria-dospelí 100,- €
 • Preventívna prehliadka – rekreačných športovcov – ergometria – dospelí 100,- €
 • Preventívna prehliadka – rekreačných športovcov-spiroergometria-dospelí 125,- €
 • Analýza tel. zloženia prístrojom SECA mb515  30.- €
 • MERANIE sily inspiračného svalstva  25,00.- €
 • Power breathe – 1 kus 60,0- €