Objednajte sa na vyšetrenie
Domov Cenník služieb

Cenník služieb

Pre poistencov všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich v systéme verejného poistenia poskytujeme zdravotnú starostlivosť v zmluvne dojednanom rozsahu bezplatne. Vzhľadom na to, že si dávame na diagnostike výnimočne záležať a máme k dispozícii kompletné diagnostické vybavenie na najvyššej svetovej úrovni a neustále investujeme do nových precíznych vyšetrovacích metód, vieme našich pacientov aj cielene liečiť. Nadštandardné služby, účtujeme ich podľa nasledujúceho Cenníka.

IMUNOVITAL MALÝ - poplatok pri pravidelných kontrolách za nadštandardné služby – 1 kontrola / rok (a pri ťažkostiach)
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov.
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát
 • Zľava 20% počas celého roka na biorezonanciu, oxygenoterapiu, infúznu liečbu vitamínom C a ostatné nadštandardné  postupy.

Cena IMUNOVITALMALÝ

 • 60,- € / rok
IMUNOVITAL STREDNÝ - poplatok pri prvej konzultácii a vyhodnotení laboratórnych výsledkov - za nadštandardné služby 
 • Prvá konzultácia
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta
 • kompletné laboratórne vyšetrenia neplatené zdravotnou poisťovňou
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát
 • Zľava 20% počas celého roka na biorezonanciu, oxygenoterapiu, infúznu liečbu vitamínom C a ostatné nadštandartné postupy.

Cena IMUNOVITAL stredný

 • 110,- € / rok
IMUNOVITAL EXTRA - poplatok pri pravidelných kontrolách za nadštandardné služby - viac ako 3-4x(rok)
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov.
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát
 • Parkovanie v areáli pri Centre ImunoVital
 • Zľava 20% počas celého roka na biorezonanciu, oxygenoterapiu, infúznu liečbu vitamínom C a ostatné nadštandardné  postupy.

Cena IMUNOVITAL EXTRA

 • 16,- € pre dospelých/mesiac = 192,- €/rok )
 • 12,- € pre deti do 6 rokov/mesiac =144,- €/rok ).

 

IMUNOVITAL EXTRA IMUNODEFICIT- poplatok pri pravidelných kontrolách za nadštandardné služby - viac ako 12 x (rok)
 • Analýza hodnôt vydychovaného NO (NIOX) – podľa potreby pacienta.
 • Antibakteriálny filter pri funkčnom vyšetrení pľúc – podľa potreby pacienta.
 • Podávanie imunomodulačnej liečby pacientom šitá na mieru – podávanie imunoglobulínov, injekčná liečba.
 • Inhalačná liečba podľa klinického stavu pacienta.
 • Liečba rhinolightom a biolampou – podľa potreby pacienta.
 • Vyšetrenie CRP z kvapky krvi, rýchly streptokokový test, stolica na OK – rýchla diagnostika v ambulancii – na vlastnú žiadosť pacienta.
 • Rozposielanie informácii o novinkách Centra a odborné novinky pre pacientov.
 • SMS notifikácia termínu kontroly deň pred vyšetrením.
 • Posielanie receptov poštou podľa ordinácie lekára medzi kontrolami.
 • Dodávka liekov až domov podľa ordinácie lekárom.
 • Elektronické spracovanie dát
 • Parkovanie v areáli pri Centre ImunoVital
 • Zľava 20% počas celého roka na biorezonanciu, oxygenoterapiu, infúznu liečbu vitamínom C a ostatné nadštandardné postupy.

Cena IMUNOVITAL EXTRA IMUNODEFICIT

 • 250,- € / rok.
CENNÍK VYŠETRENÍ PRE SAMOPLATCOV bez poistenia zdravotnou poisťovňou
 • podrobná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie50,- €
 • jednorazová kontrola30,- €
 • kožné testy25,- €
 • náplasťové kožné testy30,- €
 • základné funkčné vyšetrenie pľúc20,- €
 • NIOX – metóda diagnostiky alergického zápalu pri astme25,- €
 • laboratórne vyšetrenia – materiál (+ faktúra z laboratória)10,- €
 • bronchomotorické testy30,- €
 • rhinolight – 1 sedenie5,- €
 • biolampa5,- €
 • CRP10,- €
 • Intramuskulárna injekcia10,- €
 • Subkutánna injekcia10,- €
 • Intravenózna injekcia10,- €
 • Infúzna liečba15,- €
 • Ambulantná infúzna liečba – 5 infúzii50,- €

 

Lieky neplatené poisťovňou

 • Calcium gluconicum 10% – 1 ampulka 5,- €
 • Acidum ascorbicum 500 mg/5 m 5,- €
 • Magnesium sulfuricum 10% 5,- €
 • Vysokodávkový VITAMIN C-7,5 G  v infúzii  50,- €
 • Imunoglobulín 160 g/lsol inj 5 ml45,- €
BIOREZONANCIA
 • vyšetrenie a diagnostika70,- €
 • terapeutické sedenie35,- €
INFÚZNA LIEČBA vysokými dávkami VITAMÍNU C
 • Aplikácia vysokodávkového   VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  v infúzii       –   50.- €
 • Aplikácia VITAMINu C v infúzii + oxygenoterapia                                          –   55.- €
 • 5 dávok VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  + oxygenoterapia                         – 200.- €
 • 10 dávok VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  + oxygenoterapia                       – 400.- €

 

OXYGENOTERAPIA
 • vstupné vyšetrenie vrátane 1.aplikácie 95% kyslíka pomocou nosovej kanyly s nápojom30,- €
 • ďalšie aplikácie kyslíka15,- €
 • oxygenoterapia + aplikácia VITAMINu C v infúzii 50,- €
 • 10 dávok VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G  + oxygenoterapia400,- €

 

DIETOLÓGIA
 • TEST NA HISTAMÍNOVÚ INTOLERANCIU
  • Množstvo a funkcia diamínoxidázy + odporučenie stravovacieho režimu – výsledok zasielaný elektronicky
  • Jedálniček75,- €
 • TEST NA CELIAKIU
  • IgA gliadín, IgG gliadín, endomyziálne protilátky, tranglutamináza IgA, IgG 50,- €
 • TEST NA LAKTÓZOVÚ INTOLERANCIU
  • Výdychový test – Gastrolyzer 25,- €
 • TEST NA POTRAVINOVÚ INTOLERANCIU

Ridascreen® – špecifické IgG testy

 • Platničky na 90 potravín + jedálniček
  • A8121 – bežné potraviny220,- €
  • A8221 – alternatívne potraviny220,- €
  • A8321 – vzácne a zriedkavé potraviny a koreniny220,- €
  • Platničky na 180 potravín – 2x podľa výberu355,- €
  • Platničky na 270 potravín – 3x podľa výberu550,- €
 • KOMPLEXNÝ BALÍČEK  na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti pri tráviacich ťažkostiach480,- €

 

REPRODUKČNÁ IMUNOLÓGIA – na vlastnú žiadosť pacienta
 • Prvá konzultácia50,- €
 • Vyhodnotenie laboratórnych vyšetrení a návrh liečby30,- €
 • Zhodnotenie výsledkov elektronicky15,- €
 • Laboratórne vyšetrenia nepreplácané poisťovňou
  • Intracelulárne cytokíny60,- €
  • Vyšetrenie hormónov a protilátok proti štítnej žľaze50,- €
 • Podanie infúzie intralipidov (nepreplácané poisťovňou) 30,- €