Online objednávka

Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka vám poskytne informácie o tom, ako pracuje váš organizmus v záťaži.
Odporúčame absolvovať prehliadku ak ste aktívny alebo rekreačný športovec, ak  sa pripravujete na preteky (hoci aj amatérske) alebo ak športujete len sám pre svoje zdravie.
Naše pracovisko spĺňa všetky požiadavky akreditácie a pripravilo pre Vás ponuku prehliadok v zmysle nového Zákona o športe (Zákon 440/2015 Z.z.)

Naše benefity sú:

 • Nadštandardná starostlivosť.
 • Prívetivý a vzdelaný personál.
 • Príjemné prostredie.
 • Moderné prístrojové vybavenie – vyšetrenia vykonávame podľa zvolenia klienta na bežeckom páse alebo bicyklovom ergometri.
 • Množstvo ďalších špecializovaných vyšetrení zameraných na alergiu, bronchiálnu astmu a imunitu.
 • Špecializované laboratórne vyšetrenia krvi, zamerané na potravinové alergie, kde sa vyšetruje široké spektrum možných alergénov, neznášanlivosti potravín, ktoré následne môžu negatívne ovplyvniť ako aj zdravie, tak športový výkon.

Príprava na vyšetrenie 

 • pred ergometriou (spiroergometriou) je vhodné 24 hod netrénovať, 
 • je vhodný aspoň 14-dňový odstup od posledného užívaného antibiotika, 
 • vyšetrenie je možné urobiť len bez prejavov akútneho ochorenia, 
 • 2 hodiny pred vyšetrením nejesť, necvičiť, nefajčiť, piť len čistú vodu,
 • priniesť prvý ranný moč,
 • priniesť veci na cvičenie, tenisky na cvičenie, uterák,
 • priniesť niečo malé na jedenie, vodu,
 • v prípade prehliadky v odpoludňajších hodinách odporúčame na obed len ľahké jedlo.
Špecializované
pracovisko s vysoko vzdelaným a odborným tímom
Najmodernejšie
diagnostické prístroje so SK a EÚ certifikáciou
Vďaka objednaniu
sa v Imunovital Centre na vyšetrenie nečaká
Lekárska prehliadka
Zobraziť vyšetrenie

Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka športovcov po prekonaní COVID-19 + spiroergometria

Prehliadka je zameraná na zistenie prípadných následkov po prekonaní COVID-19, hlavne čo sa týka funkcie pľúc a srdca.

 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, SECA mb515),
 • krvný obraz, biochémia
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom.
Zobraziť vyšetrenie

Preventívna prehliadka detí od 8-15 rokov a potvrdenie pre štúdium na športové školy (gymnázia, FTVŠ)

Preventívna prehliadka pre deti od 8-15 rokov, ktorí začínajú športovať alebo rodičia uvažujú o ich športovej činnosti. Prehliadkou získajú základný obraz o zdravotnom stave dieťaťa a vhodnosti športovať.

Zobraziť vyšetrenie

Preventívna prehliadka registrovaných športovcov - ergometria

Základné interné vyšetrenie s podrobnou anamnézou je zamerané taktiež na riziko náhlej smrti. Výsledkom vyšetrenia je správa pre klub a pohovor so športovcom alebo rodičmi dieťaťa, ktoré športuje. Neváhajte sa s nami poradiť o vašom zdravotnom stave.

Zobraziť vyšetrenie

Preventívna prehliadka registrovaných športovcov -spiroergometria

Od začiatku roka 2016 je v platnosti nový Zákon o športe, ktorý definuje rozsah preventívnych prehliadok u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. Absolvujte povinnú prehliadku na akreditovanom pracovisku u nás v ImunoVital centre.

Zobraziť vyšetrenie

Preventívna prehliadka rekreačných športovcov - ergometria

Najväčší dôraz pri prehliadke rekreačných športovcov kladieme na vyšetrenie pohybového aparátu a zistenie prípadných porúch, ktoré by mohli našich klientov limitovať ako zo zdravotnej, tak výkonnostnej stránky.

Zobraziť vyšetrenie

Preventívna prehliadka rekreačných športovcov - spiroergometria

Ambulancia športovej medicíny je tu pre všetkých, ktorí chcú žiť a športovať zdravo a bez rizika. Radi vyšetríme všetkých klientov – amatérskych aj profesionálnych. Pri práci staviame na našich skúsenostiach z praxe.

Zobraziť vyšetrenie

Zdravotnícky analyzátor zloženia tela - prístroj SECA mBCA 515

Seca mBCA 515 je rýchla a spoľahlivá analýza telesnej kompozície (hmotnosť tuku, hmotnosť tela bez tukov, obsah vody v tele – extracelulárna a intracelulárna voda, hmotnosť kostrových svalov).  Vďaka svojej presnosti je vhodná na presnú kontrolu úspešnosti terapie a pomáha pri diagnóze množstva ochorení (obezita, diabetes, podvýživa, úrazy, športová medicína … ).

Zistite kondíciu z krvi
Zobraziť vyšetrenie

Športujete zdravo?

V týchto dňoch karantény sa stal šport ešte populárnejším, aj keď trocha v obmedzených podmienkach. S uvoľňujúcimi sa opatreniami a čoraz krajším počasím bude veľa z nás znova vyhľadávať športovanie vonku. Pripravili sme pre Vás 2 nové balíky, ktoré Vám umožnia z odberu krvi a moču spoznať limitáciu Vašej výkonnosti, príčiny stagnácie výkonu a úpravou hladín týchto parametrov môžete dosiahnuť zlepšenie výkonu, či už sa športu venujete vrcholovo alebo rekreačne.