Online objednávka
Vyberte si články z kategórie, ktorá vás zaujala

Všetky články

Pre športovcov

Alergické ochorenia a astma

Poruchy imunity

Nežiaduce účinky na potraviny

Reprodukčná imunológia

Fertility koučing

Ambulantná infúzna liečba

Ostatné

Fertility koučing
31.01.2017

Fertilita a obezita

Obezita je závažné chronické metabolické ochorenie so zvýšeným podielom tuku na telesnom zložení zo súčasným vzostupom telesnej hmotnosti nad normálne hodnoty. Vzniká z rôznych príčin, ako sú napr. endokrinologické, genetické,