Online objednávka
Vyberte si články z kategórie, ktorá vás zaujala

Všetky články

Pre športovcov

Alergické ochorenia a astma

Poruchy imunity

Nežiaduce účinky na potraviny

Reprodukčná imunológia

Fertility koučing

Ambulantná infúzna liečba

Ostatné

Reprodukčná imunológia
31.01.2017

Fertilita a obezita

Obezita je závažné chronické metabolické ochorenie so zvýšeným podielom tuku na telesnom zložení zo súčasným vzostupom telesnej hmotnosti nad normálne hodnoty. Vzniká z rôznych príčin, ako sú napr. endokrinologické, genetické,

Reprodukčná imunológia
22.01.2016

Reprodukčná imunológia

Fyziologické tehotenstvo, ktoré je ukončené pôrodom zdravého novorodenca, je podmienené vzájomnou súhrou neuroendokrinnej sústavy a imunitného systému. Je charakterizované výraznými adaptačnými zmenami v tele matky zo strany všetkých orgánových systémov. Plod,