Online objednávka

Prežívate kvôli neplodnosti bezradnosť a stres? Túžite spontánne otehotnieť alebo úspešne absolvovať asistovanú reprodukciu? Pre ženy(páry), ktorým sa nedarí otehotnieť a prežívajú kvôli neplodnosti obavy a úzkosť je pripravená v priestoroch nášho centra (ImunoVital Centrum) odborná pomoc – podporná skupina a individuálne poradenstvo (fertility koučing) od fertility experta. Cieľom odbornej pomoci je odhaliť skryté psychické prekážky, ktoré môžu brániť otehotneniu. Najčastejšie ide o nespracované negatívne emócie, rôzne strachy, postoje alebo presvedčenia, ktoré môžu na nevedomej úrovni vytvárať vnútorné bloky voči otehotneniu. Duševná rovnováha a psychická pohoda je podstatná súčasť ako spontánneho  otehotnenia, tak aj v procese asistovanej reprodukcie – IVF.

Odborná pomoc je určená pre ženy (páry), ktoré:
  • Sa potrebujú  v bezpečnom a odbornom prostredí porozprávať o svojich pocitoch z neplodnosti a jej zvládaní v každodennom živote.

  • Chcú načerpať po neúspešnom otehotnení novú energiu a motiváciu ako úspešne pokračovať v ďalšej snahe o bábätko.

  • Majú záujem pochopiť svoju momentálnu situáciu a naučiť sa pracovať so svojimi negatívnymi emóciami z neplodnosti.

  • Potrebujú eliminovať stres a obavy z asistovanej reprodukcie

  • Prišli o nenarodené dieťa a chcú sa v harmonickom a pokojnom prostredí porozprávať o svojom smútku a o tom, ako sa posunúť v živote ďalej.

  • Chcú sa preladiť na pozitívny životný štýl, ktorý by viedol ľahšiemu prekonávaniu nezdarov a prekážok.

Ako pomáha fertility koučing?
  • Fertility koučing je celosvetovo akceptovaná metóda s preukázateľnými výsledkami eliminovania stresu z neplodnosti.
  • Vedie k hlbokému sebauvedomeniu – odkrytiu vnútorných  blokov a strachov, ktoré môžu brániť otehotneniu.
  • Absolvovaním fertility koučingu prichádza k eliminovaniu hnevu, smútku a beznádeje z neplodnosti.
  • Výsledkom fertility koučingu je pozitívnejší prístup k sebe a k svojmu okoliu. Ľahšie sa prekonáva osobná, či partnerská kríza prameniaca z neplodnosti.

Kto sa vám bude venovať?

Mgr. Zuzana Kopáčiková, PhD. Fertility expert a ICF certifikovaná koučka so zameraním na oblasť ženskej plodnosti a psychiky.  Profesionálne sa oblasti ženskej plodnosti venuje od roku 2013. Spolupracuje s lekármi, gynekológmi a centrami asistovane reprodukcie.  Aj na základe vlastnej skúsenosti pomáha klientkam (párom) zvládnuť neplodnosť a dostať sa po gynekologických výkonoch, IVF procese do psychickej pohody a vitality. Prináša celostný prístup a snahu nájsť individuálne riešenie pre každú klientku. www.gynaktiv.sk

 

Cena pre jednu osobu – podporná skupina: 33,-Eur/90 minút.

Cena pre jednu osobu (pár) – individuálne poradenstvo – 66,-Eur/90 minút.

Pre koho je určená podporná skupina a skupinový fertility koučing?

Pre ženy (páry), ktorým vyhovuje v malej skupine max 7 osôb, zdieľať a rozprávať sa o svojich strachoch, obavách, neistotách, negatívnych skúsenostiach z neplodnosti. Chcú sa skupinovo motivovať k pozitívnemu prístupu. Osvojiť si odporúčania, ktoré pomôžu prekonávať doterajšie nezdary a prekážky. Načerpať ďalšie tipy ako viesť každodenný život s neplodnosťou.

Pre koho je určené individuálne poradenstvo a osobný fertility koučing?

Pre ženy (páry), ktorým vyhovuje väčší osobný priestor pre zdieľanie svojho problému. Chcú rýchlejšie napredovať  a na stretnutiach sa maximálne venovať svojmu sebauvedomeniu.