Online objednávka

Termín náhla srdcová smrť (NSS) sa dnes objavuje v médiách najčastejšie v spojení so zvučnými menami mladých športovcov. Týka sa však všetkých vekových kategórií. V prípade mladých a perspektívnych ľudí je táto udalosť o to smutnejšia, že majú celý život pred sebou. Podstatný rozdiel je v tom, čo k NSS vedie.

Naším úmyslom je, aby všetky potrebné informácie o náhlej srdcovej smrti (NSS) boli kompletné a dostupné. Predovšetkým informácie o existujúcich možnostiach ako riziko znížiť a predísť tragickým udalostiam.

Riešením je preventívne EKG vyšetrenie so špeciálnym testom rizika náhlej srdcovej smrti. SDS (Sudden Death Screening) test je jednoduché neinvazívne vyšetrenie, zamerané na stanovenie rizika NSS. Je súčasťou bežného EKG, ktoré je najčastejším kardiologickým vyšetrením.

V čom sa odlišuje štandardné EKG od SDS testu?

Samotné vyšetrenie sa v ničom nelíši a priebeh je identický. Rozdiel nastáva vo vyhodnotení, pretože SDS test umožňuje automatické stanovenie rizika NSS z EKG podľa Seattle kritérií. Obvykle sa v prevencii NSS sleduje aj osobná a rodinná anamnéza.

Čo sú Seattle kritériá?

Súbor špeciálnych kardiologických parametrov – metóda vytvorená tímom expertov v športovej kardiológii pre zjednodušenie a spresnenie EKG diagnostiky u fyzicky aktívnych ľudí resp. u športovcov.

V akom veku je možné SDS test vykonať?

SDS test je možné vykonať v každom veku. Riziko poškodenia zdravia športovaním môže byť prítomné vo všetkých vekových kategóriách a dá sa mu predchádzať len vtedy, ak človek komplexne pozná svoj zdravotný stav. Intenzita a frekvencia jeho zaťaženia musí byť tomu náležite prispôsobovaná.

Nechajte sa vyšetriť predtým, než bude neskoro. Preventívne vyšetrenie bude naplánované pre Vás, Vaše dieťa, prípadne skupinu detí či mladistvých.

Cena – 20.- €

Potencionálne ochorenie srdca s vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti
Chcem sa otestovať online