Online objednávka
Domov Naše služby Telovýchovná ambulancia Preventívna prehliadka detí od 8-15 rokov a potvrdenie pre štúdium na športové školy (gymnázia, FTVŠ)

Preventívna prehliadka detí od 8-15 rokov a potvrdenie pre štúdium na športové školy (gymnázia, FTVŠ)

Preventívna prehliadka detí od 8-15 rokov, ktoré začínajú športovať alebo rodičia uvažujú o ich športovej činnosti. Prehliadkou získajú rodičia základný obraz o zdravotnom stave dieťaťa a vhodnosti športovať.
Športová prehliadka je určená hlavne pre detské a mládežnícke kategórie, študentov a uchádzačov o štúdium na športových vysokých školách. Preventívna prehliadka poslúži aj ako základné potvrdenie pre športové kluby a pod.

Potencionálne ochorenie srdca s vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti

Spravte si náš ONLINE TEST, ktorý Vám prezradí, či sa potrebujete objednať na vyšetrenie v ImunoVital Centre.

Chcem sa otestovať online
Príprava na vyšetrenie 
 • pred ergometriou (spiroergometriou) je vhodné 24 hod netrénovať, 
 • je vhodný aspoň 14-dňový odstup od posledného užívaného antibiotika, 
 • vyšetrenie je možné urobiť len bez prejavov akútneho ochorenia, 
 • 2 hodiny pred vyšetrením nejesť, necvičiť, nefajčiť, piť len čistú vodu,
 • priniesť prvý ranný moč,
 • priniesť veci na cvičenie, tenisky na cvičenie, uterák,
 • priniesť niečo malé na jedenie, vodu,
 • v prípade prehliadky v odpoludňajších hodinách odporúčame na obed len ľahké jedlo.
Stanovenie diagnózy
Spôsob vyšetrenia
 • rodinná anamnéza,
 • osobná anamnéza,
 • športová anamnéza,
 • alergická anamnéza.
Vyšetrenie a liečba
Vyšetrenie v ImunoVital Centre je možné nasledujúcimi spôsobmi:
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,kožné testovanie

 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI)

 • vyšetrenie krvi – krvný obraz, biochémia – glykémia, AST, ALT, ALP, CRP, ASLO, RF, Ca, vitamín D,
  Fes, feritín, kreatinkináza), vyšetrenie moču chemicky a sediment, TT, TN,

 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),

 • vyšetrenie tlaku krvi, EKG a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži) –
  ergometer – bicykel,

 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom.

 • Cena:

  záťažová ergometria – 60,00 EUR

  záťažová spiroergometria – 85,00 EUR