Online objednávka
Domov Naše služby Telovýchovná ambulancia Preventívna prehliadka detí od 8-15 rokov a potvrdenie pre štúdium na športové školy (gymnázia, FTVŠ)

Preventívna prehliadka detí od 8-15 rokov a potvrdenie pre štúdium na športové školy (gymnázia, FTVŠ)

Preventívna prehliadka detí od 8-15 rokov, ktoré začínajú športovať alebo rodičia uvažujú o ich športovej činnosti. Prehliadkou získajú rodičia základný obraz o zdravotnom stave dieťaťa a vhodnosti športovať.
Športová prehliadka je určená hlavne pre detské a mládežnícke kategórie, študentov a uchádzačov o štúdium na športových vysokých školách. Preventívna prehliadka poslúži aj ako základné potvrdenie pre športové kluby a pod.

Potencionálne ochorenie srdca s vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti

Spravte si náš ONLINE TEST, ktorý Vám prezradí, či sa potrebujete objednať na vyšetrenie v ImunoVital Centre.

Chcem sa otestovať online
Príprava na vyšetrenie 
 • pred ergometriou (spiroergometriou) je vhodné 24 hod netrénovať,
 • je vhodný aspoň 14-dňový odstup od posledného užívania antibiotík,
 • vyšetrenie je možné urobiť len bez prejavov akútneho ochorenia,
 • dve hodiny pred vyšetrením nefajčiť,
 • dať si ľahké raňajky/obed,
 • piť len vodu,
 • priniesť si so sebou zdravotnú kartičku/doklad totožnosti,
 • priniesť skúmavku s prvým ranným močom,
 • priniesť veci na cvičenie, uterák, čisté tenisky na cvičenie,
 • priniesť niečo malé na jedenie, vodu,
 • v prípade prehliadky v odpoludňajších hodinách odporúčame na obed len ľahké jedlo.
  Stanovenie diagnózy
  Spôsob vyšetrenia
  • rodinná anamnéza,
  • osobná anamnéza,
  • športová anamnéza,
  • alergická anamnéza.
  Vyšetrenie a liečba
  Vyšetrenie v ImunoVital Centre je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,kožné testovanie

  • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI)

  • vyšetrenie krvi – krvný obraz, biochémia – glykémia, AST, ALT, ALP, CRP, ASLO, RF, Ca, vitamín D,
   Fes, feritín, kreatinkináza), vyšetrenie moču chemicky a sediment, TT, TN,

  • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),

  • vyšetrenie tlaku krvi, EKG a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži) –
   ergometer – bicykel,

  • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom.

  • Cena:

   záťažová ergometria – 70,00 EUR

   záťažová spiroergometria – 90,00 EUR