Online objednávka

Od začiatku roka 2016 je v platnosti nový Zákon o športe (Zákon 440/2015 Z.z.), s ktorým súvisí vykonávacia vyhláška č. 51/2015, ktorá definuje rozsah preventívnych prehliadok u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže, ktorí majú povinnosť raz ročne absolvovať prehliadku na akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva. ImunoVital spĺňa všetky požiadavky akreditácie.

Základné interné vyšetrenie s podrobnou anamnézou je zamerané taktiež na riziko náhlej smrti. Výsledkom vyšetrenia u športového lekára je správa pre klub a pohovor so športovcom alebo rodičmi dieťaťa, ktoré športuje. Neváhajte sa s nami poradiť o vašom zdravotnom stave.

Potencionálne ochorenie srdca s vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti

Spravte si náš ONLINE TEST, ktorý Vám prezradí, či sa potrebujete objednať na vyšetrenie v ImunoVital Centre.

Chcem sa otestovať online
Príprava na vyšetrenie
 • pred ergometriou (spiroergometriou) je vhodné 24 hod netrénovať,
 • je vhodný aspoň 14-dňový odstup od posledného užívania antibiotík,
 • vyšetrenie je možné urobiť len bez prejavov akútneho ochorenia,
 • dve hodiny pred vyšetrením nefajčiť,
 • dať si ľahké raňajky/obed,
 • piť len vodu,
 • priniesť si so sebou zdravotnú kartičku/doklad totožnosti,
 • priniesť skúmavku s prvým ranným močom,
 • priniesť veci na cvičenie, uterák, čisté tenisky na cvičenie,
 • priniesť niečo malé na jedenie, vodu,
 • v prípade prehliadky v odpoludňajších hodinách odporúčame na obed len ľahké jedlo.
  Stanovenie diagnózy
  Spôsob vyšetrenia
  • rodinná anamnéza,
  • osobná anamnéza,
  • športová anamnéza,
  • alergická anamnéza.
  Vyšetrenie a liečba
  Vyšetrenie v ImunoVital Centre je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

  • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, SECA mb515)

  • krvný obraz, biochémia – glykémia, bielkoviny, urea, kreatinín, kyselina močová, AST,
   ALT, ALP, CRP, ionogram, ASLO, RF, Ca, vitamín D, Fes, feritín, kreatinkináza,
   vyšetrenie moču chemicky a sediment, TT, TN

  • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)

  • vyšetrenie tlaku krvi, EKG a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej
   záťaži) – ergometer – bicykel

  • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným
   lekárom

  • Cena: 100.- EUR