Objednajte sa na vyšetrenie

Najväčší dôraz pri prehliadke rekreačných športovcov kladieme na vyšetrenie pohybového aparátu a zistenie prípadných porúch, ktoré by mohli našich klientov limitovať ako zo zdravotnej, tak výkonnostnej stránky.
Záleží nám, aby naši klienti mohli naďalej športovať na rekreačnej alebo vrcholovej úrovni bez problémov a zdravotných rizík.

Potencionálne ochorenie srdca s vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti

Spravte si náš ONLINE TEST, ktorý Vám prezradí, či sa potrebujete objednať na vyšetrenie v ImunoVital Centre.

Chcem sa otestovať online
Príprava na vyšetrenie
 • pred ergometriou (spiroergometriou) je vhodné 24 hod netrénovať, 
 • je vhodný aspoň 14-dňový odstup od posledného užívaného antibiotika, 
 • vyšetrenie je možné urobiť len bez prejavov akútneho ochorenia, 
 • 2 hodiny pred vyšetrením nejesť, necvičiť, nefajčiť, piť len čistú vodu,
 • priniesť prvý ranný moč,
 • priniesť veci na cvičenie, tenisky na cvičenie, uterák,
 • priniesť niečo malé na jedenie, vodu,
 • v prípade prehliadky v odpoludňajších hodinách odporúčame na obed len ľahké jedlo.
Stanovenie diagnózy
Spôsob vyšetrenia
 • rodinná anamnéza,
 • osobná anamnéza,
 • športová anamnéza,
 • alergická anamnéza.
Vyšetrenie a liečba
Vyšetrenie v ImunoVital Centre je možné nasledujúcimi spôsobmi:
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, SECA mb515)

 • krvný obraz, biochémia – glykémia, bielkoviny, urea, kreatinín, kyselina močová, AST,
  ALT, ALP, CRP, ionogram, ASLO, RF, Ca, vitamín D, Fes, feritín, kreatinkináza,
  vyšetrenie moču chemicky a sediment, TT, TN

 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)

 • vyšetrenie tlaku krvi, EKG a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej
  záťaži) – ergometer – bicykel

 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným
  lekárom

 • Cena: 100.- EUR