Online objednávka

Vyšetrenie protilátok triedy IgG (S1, S2 prot.) je zamerané na potvrdenie prítomnosti neutralizačných protilátok po očkovaní, ako aj po prekonaní ochorenia. Prítomnosť neutralizujúcich protilátok predpokladá ochranu voči ochoreniu COVID-19. Po vakcinácii sa neutralizačné protilátky začínajú tvoriť v priebehu 10 – 14 dní od podania prvej dávky, v plnej miere však až 2 týždne po podaní druhej dávky očkovacej látky.

Vyšetrenie na protilátky COVID-19

V prípade prekonania ochorenia COVID-19 odporúčame vyšetrenie zvoliť v prípade, že ste ochorenie prekonali dávnejšie (minimálne pred 3 – 4 týždňami), resp. ste neboli v nedávnom kontakte s pozitívnym prípadom ochorenia COVID-19. Vyšetrenie vám teda potvrdí, či máte alebo nemáte prítomné protilátky.

Tvorba koncentrácie protilátok je u každého veľmi individuálna a po 3 – 6 mesiacoch klesá, ale to neznamená stratu obranyschopnosti pri stretnutí s vírusom. Okrem tvorby postvakcinačných protilátok sa tvorí aj špecifická bunková imunita s produkciou širokého spektra cytokínov. Očkovanie má komplexný efekt a vedie k reakcii na viacerých oblastiach imunitného systému.

Cena vyšetrenia: 60 €.