Online objednávka

Čo získate?

 • Odborné informácie od špecialistov z klinickej imunológie a alergológie ohľadne Vášho zdravotného problému v prípade ALERGIE.
 • Pravdepodobnú diagnózu, možnosti liečby a praktické rady ako postupovať.
 • V prípade potreby Vám po zhodnotení klinického stavu pošleme e-recept.
 • Pokiaľ Vám nebude lepšie, do 4-6 týždňov Vás objednáme na kontrolu.
Akým spôsobom to prebieha?
 • Objednanie sa cez mail – info@imunovital.sk na SKYPE KONZULTÁCIU.

 • Vyplnenie dotazníka, testov na alergiu a bronchiálnu astmu a ich zaslanie doplňujúcej zdravotnej dokumentácie na mail – info@imunovital.sk.

 • Zaplatenie poplatku 50.- eur na číslo účtu: SK64 1100 0000 0029 2984 6522 a preposlanie dokladu o platbe na mail – info@imunovital.sk.

 • Zaslanie termínu 20 minútovej SKYPE konzultácie.

 • Do 2-3 pracovných dní po preposlaní poplatku Vám dáme termín 20-minútovej SKYPE konzultácie, kde si doplníme fakty o Vašom zdravotnom stave.

 • Po ukončení konzultácie predpíšeme pacientovi podľa klinického stavu základnú liečbu cez e-recept.

 • Pri pretrvávajúcich ťažkostiach do 4-6 týždňov napriek ordinovanej liečbe Vás objednáme na kontrolu.