Online objednávka

Laktátová krivka je diagnostický test na zistenie:

 • anaeróbneho prahu (srdcová frekvencia, výkon),
 • aeróbneho prahu (srdcová frekvencia, výkon),
 • individuálnych tréningových zón,
 • zhodnotenia účinnosti tréningu ( v prípade opakovaného testu) .

 

Laktátová krivka – význam

 • popisuje odpoveď organizmu na rôzne intenzity vytrvalostnej záťaže,
 • zahŕňa všetky záťažové zóny, v ktorých sa organizmus počas záťaže nachádza, pričom hladina laktátu je priamo úmerná zaťaženiu organizmu až po anaeróbny prah, kedy sa jeho hladina náhle zvyšuje,
 • priebeh laktátovej krivky sa mení v závislosti na našej trénovanosti,
 • pri absolútne netrénovanom jedincovi má krivka skoro kolmý priebeh, pri maratóncovi má krivka pozvoľné stúpanie s kolmým priebehom až po určitom stupni zaťaženia.

Chete vedieť viac o tom, ako sa využívajú tieto výsledky pri tréningu? Prečítajte si náš článok, ktorý vysvetľuje, čo je to laktát.

Ako sa robí laktátová krivka ?

Laktátová krivka a robí počas záťaže, pri ktorej stupňujeme intenzitu až do maxima. Z končeka prsta alebo ušného lalôčika sa po stupňujúcich úsekoch odoberá kapilárna krv na zistenie koncentrácie laktátu v krvi v 2 minútových intervaloch. Z nameraných hodnôt sa vyhotoví laktátová krivka a z nej následne určí hladina laktátu, srdcová frekvencia a rýchlosť na aeróbnom, anaeróbnom prahu a maxime v ktorom sa skončí.

Príprava na vyšetrenie
 • pred vyšetrením je vhodné 24 hod netrénovať, 
 • je vhodný aspoň 14-dňový odstup od posledného užívaného antibiotika, 
 • vyšetrenie je možné urobiť len bez prejavov akútneho ochorenia, 
 • 2 hodiny pred vyšetrením nejesť, necvičiť, nefajčiť, piť len čistú vodu,
 • priniesť veci na cvičenie, tenisky na cvičenie, uterák,
 • priniesť niečo malé na jedenie, vodu,
 • v prípade prehliadky v odpoludňajších hodinách odporúčame na obed len ľahké jedlo.