Online objednávka

RÝCHLOTEST COVID-19 IGG/IGM kvalitatívne zisťuje protilátky v krvi a je určený ako skríning a pomôcka pri infekcii COVID-19.
Po infikovaní vírusom sa ako prvá objaví protilátky IgM. V strednom a neskoršom štáciu infekcie sa následne objavuje protilátky IgG.
Test sa robí z kvapky krvi a výsledok máme do 15 minút.
Cena – 30,- €

VYŠETRENIE PROTILÁTOK IGA, IGM A IGG PROTI COVID-19
Vyšetrenie prítomnosti všetkých tried protilátok – imunoglobulínov IgA, IgM a IgG je zameraný na stanovenie imunitnej odpovede voči vírusu SARS-CoV-2. Rozlíšenie jednotlivých tried protilátok pomôže identifikovať, v akej fáze infekcie sa nachádzate. Tieto vyšetrenia Vám dajú odpoveď, či ste v akútnej fáze alebo na konci infekcie SARS-CoV-2, prípadne ste ju prekonali. Imunoglobulín M (IgM) je všeobecne považovaný za imunoglobulín „akútnej“ fázy, pretože sa tvorí 7. – 10. deň po kontakte s infekčným agensom. Vzhľadom k tomu, že ochorenie COVID-19 postihuje dýchacie cesty, je v prípade tejto infekcie optimálne sledovať tzv. slizničnú imunitu, ktorú predstavuje imunoglobulín A (IgA). Obidva tieto imunoglobulíny sa tvoria v “skoršej fáze” infekcie SARS-CoV-2 a ich hladiny postupne klesajú. Imunoglobulín G (IgG) je považovaný za imunoglobulín „neskorej fázy“, tvorí sa približne od 14. dňa po kontakte s infekčným agensom a v organizme pretrváva mesiace až roky. Dáva preto odpoveď, že ste infekciu prekonali, či už s klinickými príznakmi alebo bez nich.
Čo treba vedieť pred odberom?
• Odber sa realizuje zo žily v lakťovej jamke.
• Dve hodiny pred odberom sa nemôže jesť, piť sa môže.
• Protilátky sa v tele rozvíjajú určitý čas, ich hladina závisí od zdravotného stavu a predchádzajúceho vystavenia organizmu podobným infekciám.
Cena – 60,- €