Online objednávka
Domov Naše služby Telovýchovná ambulancia Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka športovcov po prekonaní COVID-19 + spiroergometria

Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka športovcov po prekonaní COVID-19 + spiroergometria

Prehliadka je zameraná na zistenie prípadných následkov po prekonaní COVID-19, hlavne čo sa týka funkcie pľúc a srdca.

 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, SECA mb515),
 • krvný obraz, biochémia – glykémia, bielkoviny, urea, kreatinín, kyselina močová, AST, ALT, ALP, CRP, ionogram, ASLO, RF, Ca, vitamín D, Fes, feritín, kreatinkináza,
 • vyšetrenie moču chemicky a sediment, TT, TN,
 • spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
 • vyšetrenie tlaku krvi, EKG a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži) – ergometer – bicykel,
 • spiroergometria – zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a tréningových zón na bicyklovom ergometri,
 • laktátová krivka,
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom.

100,- €

Parametre na vylúčenie myokarditídy

 • CRP vysokosenzitívne – 10,0- €
 • Troponín T kardiálny – 20,0,- €

Protilátky proti COVID-19

 • rýchlotest – protilátky IgG/IgM z kvapky krvi – 30,00,- €
 • vyšetrenie protilátok IgA, IgM a IgG proti Covid-19 – zo séra- 60,00,-€

Zhodnotenie imunologického statusu športovca – 15,00,-€

 • Humorálna imunita: IgG, IgM, IGA, IgE celkové
 • Bunková imunita: CD3 %, CD3HLADr %, CD4%, CD8 %, CD19 %, CD16/56 %, IRI, fagoc.%, funkcia spont., stimul., index
 • Komplement:CH50, AH50 j/ml, C3, C4 g/l

Online test na následky po prekonaní COVID-19 pre športovcov