Online objednávka

Spirometria nie je časovo náročné vyšetrenie, nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta, má veľkú výpovednú hodnotu a poukazuje na aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest. Pomocou funkčného vyšetrenia pľúc diagnostikujeme a sledujeme priebeh pľúcneho ochorenia, napríklad pri bronchiálnej astme, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc a iných.

Výsledné hodnoty hodnotíme podľa noriem, ktoré sú závislé od pohlavia, veku, váhy a výšky, pričom u zdravého jedinca by mali byť nad 85% normálnej hodnoty spirometrie.

Ako prebieha spirometria

Pri vyšetrení osoba po maximálnom nádychu všetko vydýchne tak rýchlo a úplne ako len môže za použitia najväčšieho úsilia a hodnotíme nasledovné parametre:

 • forsírovanú vitálnu kapacitu – FVC– čiže celkový vydýchnutý objem pľúc
 • objemy vydýchnuté za jednotku času – najčastejšie FEV1 – objem vydýchnutý z celkového množstva za prvú sekundu
 • pomer FEV1/FVC–Tiffeneauov index – množstvo objemu vydýchnuté z celkového objemu (FVC) v priebehu prvej sekundy
 • množstvo maximálneho vydýchnutého vzduchu z veľkých dýchacích ciest (trachea, bronchy) – parameter PEF,
 • priemerný prietok počas úsilného výdychu – parametre FEF 25-75, ktoré sú indikátorom zúženia malých dýchacích ciest.

 

15 – 20 minút.

25,00,-€

Príprava na vyšetrenie - spirometria
 • 15 minút pred vyšetrením má byť pacient v pokoji

 • 2 hodiny pred vyšetrením by nemal pacient fajčiť, konzumovať ťažko stráviteľné jedlá

 • po odporučení lekárom vysadí na určitú dobu lieky alebo naopak

 • pred funkčným vyšetrením pľúc, spirometria,  podá lekár vyšetrovanému lieky, ktoré tvoria súčasť vyšetrenia

Stanovenie diagnózy
Výsledok spirometrie
 • normálny nález
 • ľahké zúženie priedušiek
 • stredne ťažké zúženie priedušiek
 • ťažké zúženie priedušiek

 

Výsledky vyšetrenia prekonzultujete na vyšetrení s ošetrujúcim lekárom špecialistom a podľa výsledkov určíme pacientovi liečbu na mieru.

Liečba bronchiálnej astmy
Tieto lieky musia byť prísne ordinované odborníkom pre liečbu bronchiálnej astmy, čiže imuno-alergológom alebo pľúcnym lekárom.
 • 1. Protizápalová liečba – inhalačné kortikoidy, antileukotriény.

 • 2.inhalačná dávka tzv. uvoľňovačov, ktoré zvyšujú prietok vzduchu prieduškami.