Objednajte sa na vyšetrenie
Autor článku
Katarína Bergendiová
Klinický imunológ a alergológ

Čo je potravinová alergia a aký je jej výskyt?
Alergia, precitlivelosť, hypersenzitivita – označujú klinicky nežiadúce reakcie imunitného systému s účasťou protilátky IgE na vonkajšie podnety – alergény, ktorými môžu byť okrem iného aj potraviny. Tretina populácie udáva zdravotné ťažkosti v súvislosti s príjmom jedla. Skutočnú potravinovú alergiu spôsobenú imunologickými mechanizmami je možné potvrdiť len u 1-4 % ľudí, s väčším výskytom u detí, kde sa do veku troch rokov uvádza výskyt u 3-6% detí.

Diagnostika potravinovej alergie
– Laboratórne vyšetrenia

  • vyšetrenie celkového imunoglobulínu E,
  • vyšetrenie jednotlivých špecifických potravinových imunoglobulínov E,
  • vyšetrenie 20-25 špecifických potravinových IgE na stripoch,
  • vyšetrenie alergénových komponentov
    • samostatné alergénové komponenty systémom ImmunoCAP250,
    • vyšetrenie formou biočipu ISAC (Phadia).