Objednajte sa na vyšetrenie
Domov Odborné články Ostatné Moderné je prestať fajčiť!

Moderné je prestať fajčiť!

Publikované 03.03.2018
Autor článku
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Klinický imunológ a alergológ

V posledných rokoch sa upriamila pozornosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Národného inštitútu pre srdce, pľúca a krv (NHLB) v spolupráci s ďalšími odbornými zdravotníckymi organizáciami (Globálnou iniciatívou pre Chronickú obštrukčnú chorobu pľúc) na problematiku vedecky dokázanej škodlivosti fajčenia tabaku.

Prečo prestať s fajčením

Sústredenie pozornosti na fajčenie nie je vôbec náhodné. Fajčenie cigariet, fajky, cigár a iných typov tabaku je celosvetovo populárne. Na druhej strane však dlhodobá a pravidelná expozícia cigaretovému dymu spôsobila významný nárast chronických pľúcnych ochorení. Z nich je najčastejšia je chronická obštrukčná choroba pľúc, tiež nádorových ochorení s významným podielom rakoviny pľúc a kardiovaskulárnych chorôb. Preto je nevyhnutnosťou pre odborných lekárov, pneumológov sústrediť sa vo svojej každodennej praxi na edukáciu pacientov o škodlivosti tohoto návyku a v prípade potreby im pomôcť ho prekonať. Fajčenie je v prvom rade závislosť psychosociálna a u väčšiny fajčiarov aj fyzická. Fajčiari si tento návyk osvoja v detskom veku, najčastejšie pod vplyvom okolia, kamarátov a v dospelosti sú už na nikotíne úplne závislí.

Návykový nikotín

Najzaujímavejšou zložkou tabaku a tabakového dymu je nikotín. Nikotín je prírodný alkaloid a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spĺňa základné kritéria definície drogy. S tým súvisí aj nízka úspešnosť, približne 2%, ukončenia fajčenia z asi jednej tretiny fajčiarov, ktorí sa každoročne snažia ovládnuť svoj návyk. Na svete neexistuje iná droga, ktorú by bolo možné tak často beztrestne používať. Podľa štatistických údajov z posledných rokov má na rozdiel od vyspelých krajín fajčenie na Slovensku mierne stúpajúci trend, pričom je alarmujúce zistenie, že vo vekovej skupine 15-29 ročných predstavoval v roku 2000 podiel fajčiarov 52%. Nezanedbateľná je aj intenzita fajčenia 11-20 cigariet denne u 41% dospelých fajčiarov.

Ako najlepšie odhaliť závislosť od nikotínu? Veľmi jednoducho. Závislosť je tým väčšia, čím skôr si musí fajčiar po zobudení zapáliť svoju cigaretu, čím ťažšie ovládne chuť na cigaretu v miestach, kde je fajčenie zakázané a fajčenie viac ako 30 cigariet za deň. Ak ste fajčiar a ani tieto údaje vás nepresvedčili aby ste sa definitívne rozhodli prestať fajčiť, skúste sa otestovať a zistite, či nikotín neovláda vaše správanie. Modifikovaný Fagerstromov test pre nikotínovú závislosť.

Ako prestať fajčiť

Pri odvykaní od fajčenia je dôležité rozhodnutie fajčiara nefajčiť, neexistujú žiadne zaručené recepty. Sme moderní ľudia, v modernej dobe, chceme slobodne a úspešne riadiť svoj život, kde ‚diktát‘ akýchkoľvek vonkajších vplyvov by nemal mať svoje miesto. Buďme moderní a moderné je nefajčiť !

Ďalšie odborné články
Ostatné
15.10.2018

Vitamín D v zime vymrzne!

V posledných rokoch sa upriamila pozornosť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Národného inštitútu pre srdce, pľúca a krv (NHLB) v spolupráci s ďalšími odbornými zdravotníckymi organizáciami (Globálnou iniciatívou pre Chronickú