Online objednávka
Domov Otestujte sa Potencionálne ochorenie srdca s vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti

Potencionálne ochorenie srdca s vysokým rizikom náhlej srdcovej smrti

Mali ste niekedy mdloby alebo ste mali krátkodobú stratu vedomia pri cvičení ?

Mali ste niekedy zvieranie na hrudníku ?

Vyvolalo behanie niekedy zvieranie na hrudníku ?

Mali ste niekedy zvieranie na hrudníku, kašeľ, piskoty, ktoré Vám zhoršovali športový výkon?

Boli ste niekedy liečený alebo hospitalizovaný pre astmu ?

Mali ste niekedy záchvat ?

Máte epilepsiu ?

Spomínali niekedy lekári, aby ste zanechal šport kvôli zdravotným problémom ?

Mali ste niekedy epizódy vysokého krvného tlaku ?

Mali ste niekedy vysoký cholesterol ?

Máte problémy s dýchaním alebo kašlete pri alebo po športovej činnosti ?

Mali ste niekedy závraty pri alebo po cvičení ?

Mali ste niekedy bolesti na hrudníku pri alebo po cvičení ?

Máte alebo mali ste niekedy rýchle búšenie alebo preskakovanie srdca ?

Unavíte sa rýchlejšie ako Vaši priatelia pri cvičení ?

Máte srdcový šelest ?

Mali ste niekedy srdcovú arytmiu ?

Mali ste niekedy iné srdcové problémy ?

Mali ste v posledných mesiacoch ťažkú vírusovú infekciu (napr. myokarditídu alebo
mononukleózu) ?

Mali ste reumatickú horúčku ?

Máte nejakú alergiu ?

Užívate teraz nejaké lieky alebo výživové doplnky ? Ak áno, aké ?

Užívali ste v posledných dvoch rokoch sústavne nejaké lieky ?