Online objednávka
Domov Otestujte sa Test kontroly astmy

Test kontroly astmy

Koľko času vám v priebehu posledných 4 týždňov astma bránila pri vykonávaníčinnosti v práci alebo doma? Zamyslite sa nad tým, ako často vás astma obmedzovala pri vykonávaní akejkoľvek činnosti počas dňa (doma, v práci, pri bežných aktivitách, pri športe, vo voľnom čase).

Ako často ste v priebehu posledných 4 týždňov mali pocit sťaženého dýchania? Pocit sťaženého dýchania znamená pocit nedostatku vzduchu, pocit zvierania, tlaku alebo bolesti na hrudníku, rýchle zadýchavanie sa pri bežnej námahe alebo činnosti.

Ako často ste sa v priebehu posledných 4 týždňov v noci alebo ráno zobudili na príznaky astmy (pískanie v prieduškách, kašeľ, sťažené dýchanie, tlak alebo bolesť na hrudníku)? Zamyslite sa nad tým, ako často ste sa prebrali na to, že sa vám zle dýcha, alebo ste sa predčasne zobudili s pocitom sťaženého dýchania.

Ako často ste užili váš záchranný liek v priebehu posledných 4 týždňov? Záchranný liek je ten liek, ktorý užívate, ak máte pocit nedostatku vzduchu alebo sa pri náhlom zhoršení stavu neviete nadýchnuť, máte neznesiteľný pocit tlaku na hrudníku alebo veľmi dlho kašlete. Zamyslite sa, ako často užijete liek len na prekonanie obdobia zhoršeného stavu alebo na rýchle uvoľnenie priedušiek.

Ako by ste hodnotili kontrolu vašej astmy v priebehu posledných 4 týždňov? Zamyslite sa a na základe vyššie uvedených odpovedí zhodnoťte celkovo stav astmy. Pomocné kritériá na posúdenie úrovne kontroly astmy súuvedené v otázke.