Online objednávka

Ambulantná infúzna liečba je moderný spôsob liečby u indikovaných ochorení, praktizovaný u pacientov, ktorí si nemôžu z časových alebo iných dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Infúzna liečba je liečba infúziami s cieľom dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacienta. V závislosti od jeho stavu môže byť realizovaná niekoľko dní. Počas aplikácie infúzií sestra monitoruje celkový stav pacienta, miesto vpichu, udržiava stály prietok tekutiny kanylou.
Počet potrebných infúzií býva 5 – 10.
Ambulantná infúzna liečba môže byť poskytovaná vtedy, ak to celkový zdravotný stav pacienta umožní, čo posúdi lekár, ktorý infúznu liečbu odporučil.

Výhody infúznej liečby
 • Liečba nevyžaduje hospitalizáciu

 • Trvanie liečby od 30 min. – do 3-4 hodín, v závislosti od podávanej látky

 • Objednanie na čas

Ambulantná infúzna liečba je vhodná pre

• pacientky s reprodukčnou imunológiou
• pri poruchách imunity
• pre pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami pohybového aparátu chrbtice, kĺbov, svalov
• pri poruchách prekrvenia končatín
• pri poruche sluchu, nedoslýchavosti
• pri závratoch
• pri únavových syndrómoch
• pri poruchách pamäti
• po úrazoch
• pri osteoporóze

Príprava pacienta

Spôsob podávania infúzie je cez jednorázovú ihlu (pacient nesmie hýbať HK).

 

Pacient si na ambulantnú infúznu terapiu prinesie:

 • odporúčanie od svojho odosielajúceho lekára a objedná sa na recepcii
 • pred podaním infúzie je pacient a dokumentácia skontrolovaná lekárom
 • Úplná informácia o podanom prípravku

 • Pacient musí byť pred podaním infúzie vymočený

 • Poloha tela: pohodlne – v sede alebo v leže

Stanovenie diagnózy
Možné komplikácie
 • Paravenózne podanie (mimo žilu): prítomný opuch v mieste vpichu, štípanie…
 • Alergická reakcia: svrbenie, vyrážky, sťažené dýchanie
 • Pyretická reakcia – horúčka
 • Obehová reakcia – u starších ľudí