Online objednávka

Čo je potravinová alergia a aký je jej výskyt?

Alergia, precitlivelosť, hypersenzitivita – označujú klinicky nežiadúce reakcie imunitného systému s účasťou protilátky IgE na vonkajšie podnety – alergény, ktorými môžu byť okrem iného aj potraviny. Tretina populácie udáva zdravotné ťažkosti v súvislosti s príjmom jedla. Skutočnú potravinovú alergiu spôsobenú imunologickými mechanizmami je možné potvrdiť len u 1-4 % ľudí, s väčším výskytom u detí, kde sa do veku troch rokov uvádza výskyt u 3-6% detí.

Indikácie
  • alergické stavy (v priebehu sezóny, pri nemožnosti vykonania kožných testov, potravinovej alergii, pri konfirmácii rozdielnych výsledkov kožných testov a klinického stavu)

Ako prebieha diagnostika potravinovej alergie z krvi?
  • Na základe vstupného vyšetrenia sa vykoná odber periférnej krvi
Laboratórne vyšetrenia
  • Eozinofília v krvnom obraze – možný alergický pôvod ťažkostí

  • Celková hladina IgE protilátok – zvýšené hladiny celkových IgEprotilátoek bývajú často u osôb s polyvalentnoualergiou a s výskytom rôznych alergických príznakov.

  • vyšetrenie jednotlivých špecifických potravinových imunoglobulínov E

  • vyšetrenie 20-25 špecifických potravinových IgE na stripoch

  • vyšetrenie alergénových komponentov – samostatné alergénové komponenty systémom ImmunoCAP250

  • Komponentná diagnostika na základe indikácie lekára – ALEX

Stanovenie diagnózy
Stanovenie diagnózy

Výsledky vyšetrenia prekonzultujete na vyšetrení s ošetrujúcim lekárom špecialistom a podľa výsledkov určíme pacientovi liečbu na mieru.