Objednajte sa na vyšetrenie

Prístroj POWER-breathe je dýchací prístroj, ktorého cieľom je zvýšiť efektivitu práce dýchacích svalov, pričom využíva základné princípov záťažového tréningu. Pomocou dýchania cez POWER-breathe – niekedy nazývaný aj ako „činka pre bránicu“ – a jeho variabilný odpor vytvára záťaž voči nádychu, a tým zvyšuje svalovú silu a vytrvalosť respiračného svalstva.Meraním na POWER breathe určíme aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest a silu inspiračného svalstva.

Vlastnosti:

 • Bez vedľajších účinkov a liekových interakcií.
 • Vedecky preukázaná účinnosť.
 • Ukazovateľ úrovne odporu/cvičenia.
 • Optimalizované prúdenie vzduchu.
 • Antibakteriálny náustok.
Ako prebieha meranie?
 1. Funkčné vyšetrenie pľúc – Pri vyšetrení osoba po maximálnom nádychu všetko vydýchne tak rýchlo a úplne ako len môže za použitia najväčšieho úsilia a hodnotíme nasledovné parametre:
 2. Určenie sily inspiračného svalstva pomocou POWERbreathe kinetic K5 – po nasadení klipu na nos30 normálnych nádychov a výdychov.

15 – 20 minút

MERANIE sily inspiračného svalstva + 1 kus power breathe – 80,00.- €
1 kus Power breathe – 60,0- €

Príprava na vyšetrenie:
 • 15 minút pred vyšetrením má byť pacient v kľude,
 • 2 hodiny pred vyšetrením by nemal pacient fajčiť, konzumovať ťažko stráviteľné jedlá.
Stanovenie diagnózy
Výsledky vyšetrení
 • S-INDEX – index sily dýchacieho svalstva v cmH2O
 • FLOW – prietok v l/s je ukazovateľ maximálnej rýchlosti, ktorou vdychujete vzduch do pľúc
 • VOLUME – objem v l meria koľko vzduchu ste nadýchli behom testu (objem Vašich pľúc)
POWERbreath je vhodný pre
 • Profesionálnych a rekreačných športovcov

 • Osoby fyzicky aktívne vo vyšších nadmorských výškach (horolezci,lyžiari)

 • Fyzicky aktívne osoby trpiace respiračným ochorením (astma)

 • Osoby vystavené zvýšenej záťaži dýchacieho aparátu (hráči na dychové nástroje, speváci,…)

 • Osoby fyzicky aktivní ve vyšších nadmořských výškách (horolezci, lyžaři)

 • ÚČINOK

  Behom pár dní používania ucítite znateľné zlepšenie dýchacieho aparátu a do troch týždňov znateľne znížite prípadnú dýchavičnosť. Pri pravidelnom používaní 2×30 nádychov denne tak dosiahnete významné zlepšenie dýchacieho aparátu pre skvalitnenie športového, súkromného i pracovného života.