Online objednávka

S diagnózou neplodnosti sa stretáva každý šiesty pár. Po vylúčení anatomických, hormonálnych, infekčných alebo genetických príčin je potrebné myslieť aj na možnosť, kedy je neplodnosť ženy alebo muža spôsobená poruchami imunity. Patria sem niektoré následky chronických zápalov, imunopatologické stavy vedúce k sterilite alebo infertilite, autoimunitné ochorenia ovplyvňujúce zdravie matky aj plodu, alebo alergie. ImunoVital Centrum sa špecializuje v odbore reprodukčná imunológia ako jedno z troch zdravotníckych centier na Slovensku.

Dieťa
Aká je indikácia pre imunologické vyšetrenie?
 • Ženy po 2 spontánnych potratoch bez ohľadu na vek.

 • Po dvoch a viacerých neúspešných IVF, alebo iných neúspešných metódach asistovanej reprodukcie (IUI, KET).

 • Páry s autoimunitnými ochoreniami (diabetes mellitus, celiakia, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, ochorenia štítnej žľazy…).

 • Páry pred kroykonzerváciou spermií alebo vajíčok prevažne z dôvodu onkologickej diagnózy (pred chemoterapiou, ožarovaním, operáciou).

AKÉ VYŠETRENIA VÁS ČAKAJÚ?

V laboratóriu oddelenia klinickej imunológie a alergológie – MEDIREX a.s. v Bratislave sa vyšetruje stav bunkovej imunity, protilátky proti spermiám, ovariam a zona pellucida, rôzne autoprotilátky, ktoré sú charakteristické pre autoagresívne systémové choroby, ako sú SLE (systémový lupus erythematodus), reumatoidná artritída a môžu spôsobovať poruchy fertility. Klinicky významná koncentrácia protilátok môže mať vplyv na ďalšiu prognózu tehotenstva. Môže byť príčinou predčasného pôrodu, poškodenia, a výnimočne aj odumretia plodu, alebo limituje závažnosť hemolytickej choroby novorodenca.

Realizované vyšetrenia u ženy:

 • základný imunologický profil (krvný obraz + diferenciálny leukogram, parametre špecifickej a nešpecifickej humorálnej imunity)
 • intracelulárne cytokíny
 • prítomnosť protilátok v krvi voči spermiám, vaječníkom a zona pellucida
 • skríning autoprotilátok pri systémovej autoimunite, ochoreniach štítnej žľazy a celiakii
 • antifosfolipidový syndróm
 • hladina 25- (OH) vitamínu D

Prvá konzultácia – 50,-€
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov a návrh liečby – 50,-€
Zhodnotenie výsledkov a zaslanie elektronicky            – 30,-€
Laboratórne vyšetrenia nepreplácané poisťovňou:

Intracelulárne cytokíny – 70,-€.
Vyšetrenie hormónov a protilátok proti štítnej žľaze – 50,-€.
Podanie infúzie intralipidov (nepreplácané poisťovňou) – 40,-€.

VYŠETRENIA PRE MUŽOV

Realizované vyšetrenia u muža:

 • kvalita ejakulátu (počet spermií, leukocytov, vitalita spermií, integrita akrozómu

 • prítomnosť autoprotilátok naviazaných na spermie v ejakuláte (IgA, IgG)

 • prítomnosť autoprotilátok v seminálnej plazme

 • skríning autoprotilátok pri celiakii

 • hladina 25- (OH) vitamínu D

Stanovenie diagnózy
STANOVENIE DIAGNÓZY A LIEČBA PACIENTOV
 • Pokiaľ je ordinované Centrom asistovanej reprodukcie vyšetrujeme nielen ženu, ale aj muža
 • laboratórne vyšetrenia sú zhodnotené a každá pacientka má ordinovanú liečbu nastavenú individuálne podľa výsledkov
 • injekčná aj infúzna liečba predpísaná pacientkám sa podáva na našom pracovisku
 • počas liečby monitorujeme jej účinok a podľa laboratórnych vyšetrení ju upravujeme
 • sledujeme pacientky aj počas gravidity