Online objednávka

Skrížená alergia

Publikované 18.01.2014
Autor článku
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Klinický imunológ a alergológ

Skríženou alergiou peľ – potraviny trpí v strednej Európe asi 50 % peľových alergikov a vzniká na základe podobnosti alergénov. Jedná sa o jav, kedy IgE protilátky, vytvorené proti určitému alergénu, reagujú na základe podobnosti v sekvencii aminiokyselín s alergénom iným. Skrížená reakcia existuje medzi potravinami, medzi potravinou a inhalačným alergénom (peľ, roztoče) alebo latexom a potravinou. Pokiaľ sa skrížená reaktivita prejavuje klinicky, hovoríme o skríženej alergii.  Osoby alergické na pele trpia dvakrát až trikrát častejšie na potravinové alergie než bežná populácia. Hlavným prejavom skríženej alergie medzi peľmi a potravinami je orálny alergický syndróm.

VIAC