Objednajte sa na vyšetrenie
Autor článku
Katarína Bergendiová
Klinický imunológ a alergológ

Vyššie uvedené vyšetrenie nie je časovo náročné, nevyžaduje špeciálnu prípravu pacienta, má veľkú výpovednú hodnotu a poukazuje na aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest. Pomocou spirometrie diagnostikujeme a sledujeme priebeh pľúcneho ochorenia, napríklad pri bronchiálnej astme, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc a iných.

Výsledné hodnoty hodnotíme podľa noriem, ktoré sú závislé od pohlavia, veku, váhy a výšky, pričom u zdravého jedinca by mali byť nad 85% normálnej hodnoty.

Pri vyšetrení osoba po maximálnom nádychu všetko vydýchne tak rýchlo a úplne ako len môže za použitia najväčšieho úsilia a hodnotíme nasledovné parametre:
1. forsírovanú vitálnu kapacitu – FVC – čiže celkový vydýchnutý objem pľúc
2. objemy vydýchnuté za jednotku času – najčastejšie FEV1 – objem vydýchnutý z celkového množstva za prvú sekundu
3. pomer FEV1/FVC–Tiffeneauov index – množstvo objemu vydýchnuté z celkového objemu (FVC) v priebehu prvej sekundy